Pravica do odpovedi aranžmaja

POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA 

Potnik ima pravico, da kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od storitve. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki preko maila, kjer ste prejeli račun za opravljeno storitev. 

Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan ZAVODU ŠIK pokriti administrativne stroške iz cenika in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved: 

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator ZAVOD ŠIK KOZJANSKO 
(v % cene aranžmaja) 

  • do 45 dni pred odhodom: 30 % 
  • 45 – 30 dni pred odhodom: 50 % 
  • 29 – 22 dni pred odhodom: 60 % 
  • 21 – 15 dni pred odhodom: 80 % 
  • 14 – 1 dan pred odhodom: 100 % 
  • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi: 100 % 

100% vračilo prijavnine v primeru odpovedi taborov zaradi epidemije COVID-19. 

CENIK: 

Redna cena tabora 329 eur 

Administrativni stroški odpovedi 70 eur 

Vse cene so v EUR, DDV ni obračunan skladno s 1.odst. 94.čl. ZDDV-1. 

Cenik je veljaven od 1.1.2022.