Ko smo organizatorji začeli z izvajanjem prvih otroških taborov, smo si želeli napredka in si zadali cilje, vendar si nismo mislili, da bo naša zgodba postala tradicionalna in tako hitro rastoča.
Organizatorji taborov smo mladi iz Kozjega in okolice, ki želimo s pozitivno energijo in zanimivimi projekti popestriti dogajanje na Kozjanskem. In nič drugače ni bilo ob naših začetkih. Tabori za otroke so prvič zaživeli leta 2009. Ideja o taboru oziroma takrat še Tenis kampu in kasneje Športnemu taboru Kozje se je porodila iz preprostega razloga, kako čim bolje motivirati lokalno mladino in jo preusmeriti k bolj zdravemu načinu življenja.
Od takrat se je tabor širil in z dobrim delom se je vsako leto povečevalo tudi število udeležencev. Leta 2011 se je Tenis kampu pridružil še Nogometni kamp. Tistega leta smo prvič omogočili nočitve in naleteli na pozitiven odziv. Naslednje leto je tako iz obeh športnih panog nastal Športni tabor Kozje, ki je gostil 65 otrok iz mest po vsej Sloveniji. Tabori zdaj delujejo pod imenom Otroški tabori Kozje. V vseh letih delovanja pa nas je tako obiskalo že več kot 2.000 otrok, ki se z veseljem in redno vračajo.
Skozi leta naše poslanstvo ostaja enako. Mladi so naša prihodnost, zato jim želimo prikazati zdrav način življenja v sožitju z naravo. Skupaj z njimi vsako leto rastemo in se razvijamo, posebno motivacijo pa nam vlivata tudi sreča in veselje otrok, ki počitnice preživijo z nami.